Prawa i obowiązki lokatora wobec właściciela

Nieznajomość prawa szkodzi, jak mawiali starożytni Rzymianie, a wiedzieli co mówili. Bardzo często się zdarza, że właściciel mieszkania lub posesji wynajmowanej przez lokatorów dopuszcza się działań nie do końca zgodnych z prawem. Często słyszymy o głośnych medialnie sprawach, które mają różnorodne podłoże. Prawdą jest, że obecna ustawa dotycząca ochrony praw lokatora jest umiarkowanie dla nich korzystna, z drugiej strony widać pewną skłonność to usatysfakcjonowania obu stron potencjalnego konfliktu, ostry kurs na rzecz właścicieli czy lokatorów mógł wywołać protestu, a tego żadna władza nie chce. Do ważniejszych praw opisanych w ustawie należy możliwość obniżenia czynszu przez właściciela po okazaniu dokumentu o dochodach przez najemcę. Drugą istotną, wręcz newralgiczną sprawą, jest kwestia wypowiedzenia. Właściciel musi oczywiście powiadomić lokatora o decyzji odnośnie wypowiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Wiadomym jest, że wypowiedzenie jest wynikiem różnych sytuacji życiowych, choć do częściej spotykanych należą między innymi zaleganie z czynszem, bądź użytkowanie lokalu w sposób niezgodny z założeniami umowy. W takim przypadku właściciel powiadamia najemcę o wypowiedzeniu stosunku prawnego nie później niż miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Tak jak zostało wspomniane jest to ustawa raczej umiarkowana, choć pozwalająca na skuteczną obronę praw lokatorskich.

Both comments and pings are currently closed.